Yükselişteki Haberler

TÜRKİYE TARİHİNDE İLK “YÜKSEKÖĞRETİM ŞURASI” DÜZENLENİYOR

TÜRKİYE TARİHİNDE İLK “YÜKSEKÖĞRETİM ŞURASI” DÜZENLENİYOR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ülkemizde ilk defa, yükseköğretimle ilgili çeşitli güncel konu ve sorunların tartışılacağı ve uzlaşı sağlanan tekliflerin YÖK’e iletileceği “I. Yükseköğretim Şurası” yapılmasına yönelik bir çalışma başlattı. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç imzasıyla, ilgili bütün paydaşlara YÖK tarafından düzenlenecek olan Şuraya dair ön bilgilerin ve öneri taleplerinin yer aldığı bir yazı yollandı. 
-Şura gündemi paydaşlarla birlikte belirlenecek
-Öncelik sırasına göre gündem oluşturma
-Görüşülmesi planlanan ana başlıklar ve alt tartışma konuları
-Paydaşların önerisi alınıp askıya çıkarıldıktan sonra Şura gündemi belirlenecek
Şuraya katılım ve katkıları istenilen kurum ve kuruluşlar ise; üniversiteler, ilgili bakanlıklar, TBMM ilgili komisyon üyeleri, siyasi parti temsilcileri, TÜBA, TÜBİTAK, Yükseköğretim Kalite Kurulu, ÖSYM, Ulusal Ajans, YTB, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu gibi kurumlar, Sendikalar, Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek Odaları, Sivil Toplum Kurumları ve çeşitli seviyedeki başarılı öğrenciler.
İlgili kurumlardan 27 Temmuz 2021 tarihine kadar görüşlerini bildirmeleri istendi. Şura hazırlıkları paydaşlardan görüşlerin toplanmasıyla başlayacak. Toplanan bu görüşler tasnif edilerek “askıya çıkarılacak”. İlgili tüm tarafların ileteceği görüşler sonucunda Şura’nın gündemi belirlenecek ve farklı oturumlarda gündem maddeleri tartışıldıktan sonra konulara ilişkin teklifler, değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi için YÖK Genel Kurulu’na sunulacak.
Türkiye tarihinde ilk kez yapılacak olan Şura, Türk Yükseköğretiminde en geniş çerçevede katılımcılığı arayan ilk girişim olacak. Akademik camianın ve değerli üyelerinin başta liyakat olmak üzere temel sorunlarına çözüm aranacağı, yol haritasının oluşturulacağı ve Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak gençlerimizin, yüksek öğrenimde uluslararası standartlara gelinmesi noktasında önemli bir kilometre taşı olma potansiyeli barındıran bir Şura olmasını temenni ederim. 

Yorumlar

Bir Yorum Yaz